Ekstern læringsressurs

Foreta trafikktelling

Hent inn data for å beregne trafikktall på veger i nærområdet ved å telle type kjøretøyer, og foreslå tiltak for å redusere biltrafikken.

miljolare.no

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Teknologi og forskningslære 1
    • Den unge forskeren
      • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske målinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger på helse og miljø