Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Låste hjul har ikke friksjon sideveis

Teip fast bakhjula på en bil og send den utfor et skråplan. Når bilen er i god fart, snur den seg. Skjer det samme når forhjula teipes?

 

La bilen trille nedover skråplanet, så du ser at den ruller lett. Sett fast bakhjula med teip, sånn at de ikke kan gå rundt, og sett bilen øverst på skråplanet. Det må være bratt nok til at bilen kommer i god gang nedover. Når bilen er i god fart, snur den seg. Bakhjula som sklir, kommer foran framhjula som triller.

Hvis det er framhjula som er låst og sklir, snur ikke bilen seg. De trillende bakhjula holder seg bakerst.

 

Bakhjula er låst og bilen snur seg Forhjula er låst, men bilen snur seg ikke

Faglig forklaring

Når bilen kommer i gang, ruller forhjula, mens bakhjula sklir. På forhjula er det da sideveis friksjon, de sklir ikke. På bak­hjula er det ikke sideveis friksjon, de sklir. Derfor er det ikke noe som hindrer bak­hjula i å skli ut til sida.

Kommentarer/praktiske tips

Hvis du plutselig gir mye gass når bilen er i en sving, vil den lett snu seg rundt. For når du gir gass, begynner bakhjula å gå så fort at de spinner. Da blir all friksjon brukt i bilretningen, ingen til sida. Og siden bilen er i en sving, slår bakenden lett ut. På en sykkel kan du kanskje bremse så hardt med bakhjulet at det sklir, mens forhjulet triller. Da vil sykkelen ha veldig lett for å slå ut til en av sidene med bakhjulet.

Materialer og utstyr

  • Lettløpende lekebil med gummihjul
  • Teip
  • Skråplan
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • Friksjon

Kan utføres i sammenheng med