Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Trafikklys

Bygg og programmer trafikklys med ROBOLEGO.

 

Bygg og programmer et enkelt trafikklys for en fotgjengerovergang med tre lamper. Kombinere to trafikklys til fotgjengerovergang med lys for fotgjenger og bil. Rødt lys på A, gult på B og grønt på C. Vi skal også simulere vinter og sommer. Om vinteren er perioden med rødt lenger enn om sommeren. I tillegg skal temperaturen logges. Vil det være mulig å kombinere fire trafikklys til en grønn bølge?

 

Trafikklys av lego

 

Enkel oppgave

Et enkelt lys der det først er rødt i 5 sekunder, så gult og rødt i to sekunder, deretter grønt i 5 sekunder. Det hele kan gjentas.

 

Middels vanskelig oppgave
Som enkelt, men i tillegg skal det komme lyd for hørselsvake. Ved rødt og rødt/gult kommer korte, lyse lydstøt, ved grønt kommer lange og dype lydstøt.

Vanskelig oppgave
Som for enkelt, men i stedet for tid skal trafikklyset reagere på en trykksensor koblet på port 1. Det er rødt helt til den trykkes inn. Da skifter signalet til rødt/gult i 2 sekunder og så til fast grønt i 5 sekunder. Fast grønt avløses så av blinkende grønt i 3 sekunder. Lyden på blinkende grønt er en veksling mellom lange dype lydstøt og korte lyse lydstøt (de samme som du
bruker ved rødt og grønt).

Veldig vanskelig oppgave
To lys settes opp og snakker med hverandre via post. Når det ene lyser rødt er det andre grønt, rødt/gult mot gult. Det er rødt for både fotgjenger og bil i to sekunder. Akkurat som i virkeligheten. Ellers så er lys og lyd lik det vi har under vanskelig. Det blinkende, grønne signalet er bare for fotgjengerne. Lyset i bilretningen er vanlig.

Den tøffeste og aller vanskeligste ville så være å kombinere to fotgjengerlys. Hvert krysningspunkt har ett lys for fotgjenger og ett for biltrafikk. De snakker sammen via post. lar det seg gjøre?

Oppgave med datalogging
En temperatursensor kobles til 2. Dersom det er kaldt og vinter (under 20 grader) skal det være rødt alle veier i fem sekunder. Om sommeren (over 20 grader) skal det være rødt alle veier i 2 sekunder).

Antall skifter (ganger knappen på 1 trykkes inn) logges. Temperaturen logges hele tiden.

 

Kommentarer/praktiske tips

Her er skjermbilder som viser programmeringen av trafikklys:

Enkel oppgave

Enkel oppgave programmert i Pilot 4 Enkel oppgave programmert i Pilot 4

Middels vanskelig oppgave

Middels vanskelig oppgave programmert i Utvikler 3 Middels vanskelig oppgave programmert i Utvikler 3 Vanskelig oppgave programmert med Utvikler 4 Vanskelig oppgave programmert med Utvikler 4

 

Veldig vanskelig oppgave

Veldig vanskelig oppgave (fotgjenger) som programmert med Utvikler 4 Veldig vanskelig oppgave (fotgjenger) som programmert med Utvikler 4 Veldig vanskelig oppgave (bil) som programmert med Utvikler 4 Veldig vanskelig oppgave (bil) som programmert med Utvikler 4

Materialer og utstyr

  • startkasse ROBOLAB med RCX

Kan utføres i sammenheng med