Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10

Sykkelhjelm

Observer forskjellen og gjør noen enkle beregninger med og uten sykkelhjelm ved kollisjoner.

Før forsøkene gjøres, skal elevene stille noen hypoteser

Hvor høyt kan vi slippe melonen, uten at den går i stykker? Hvor høyt kan vi slippe melonen med hjelm, uten at melonen går i stykker? Begrunn svarene.

Melon i sykkelhjelm

Gjennomføring av forsøket

Slipp melonen mot gulvet fra ca 0,30 meters høyde. Øk høyden gradvis. Ved hvilken høyde går melonen i stykker? Hvor stor er farten når den treffer gulvet? Bruk grafen nedenfor til å bestemme farten i m/s. Hvor stor fart tilsvarer det i km/h?

Plasser en ny melon i en sykkelhjelm og fest stroppene. Gjenta forsøket og finn ut ved hvilken høyde melonen går i stykker. Hvor stor er farten da?

Kommenter resultatet og knytt det til bruk av hjelm i trafikken.

Graf som viser fart per høyde

Oppfølgingsspørsmål:

Hvorfor er det viktig å beskytte hodet og ikke andre kroppsdeler like godt?

Hvordan skal hjelmen sitte på hodet og hvorfor?

Synes du at sykkelhjelm bør vært påbudt?

Faglig forklaring

Du kan regne ut farten med denne formelen når du kjenner høyden:

 

Formel

 

1 m/s = 3,6 km/h

Kommentarer/praktiske tips

I disse forsøkene kan elevene få trening i grunnleggende ferdigheter i regning (bruk av diagrammer og enkel regning), i skriving (skriftlige rapporter der de argumenterer for hypotesene sine og sammenlikner med resultatene) og muntlig framstilling (diskusjonsgrupper, presentasjoner).

Materialer og utstyr

  • en gammel sykkelhjelm som ikke brukes lenger (hjelmen kan ikke brukes etterpå)
  • to honningmeloner (pakket inn i plastfolie) 

     

Nettressurser

(tryggtrafikk.no)