Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • Leker og aktiviteter i roing kan skje i økter der man tar en lek/aktivitet av gangen eller samlet over 1-2 timer. Ved å være flere i samme båt kan man skifte på å ro.

Robåt 2 – Leker og ferdigheter

Etter at elevene har innøvd de grunnleggende ferdigheter, er det på sin plass med noen øvelser og litt konkurranse. Dette er både motiverende i seg selv, og er videre en fin måte å øve mer på ferdighetene slik at de ”sitter”.

Øvelsene nedenfor har vi foreslått bl.a. med tanke på å ta ”Rosertifikat” ( Se : Robåt 3 – Ferdighetsprøve).
 
A) Kapproing

Den første – og enkleste øvelsen kan være å ro om kapp. Denne øvelsen gir mulighet til å øve de grunnleggende ferdighetene i roing. Alt etter elevenes alder og ferdighetsnivå kan man ha en eller flere elever i båtene samtidig: Kapproing med par – to roere i hver båt. Øvelsen kan varieres med å ro ut og hamle tilbake.

Kapproing med par – to roere i hver båt

Instruksjon:

 • Ro oppmerket løype – f.eks rundt ei utlagt blåse og tilbake.

Elevaktivitet:

 • To båter mot hverandre
 • Ro på tid (én båt av gangen)

B) Presisjonsroing

Øvelse i å ta ”me” og holde stø kurs. Det gjelder å treffe utlagt(e) markør(er). Elevene ror fra land mot oppgitt mål, skifter kurs – tar ”me” – ror videre mot meste markør. Til sist gjelder det å holde stø kurs tilbake til målområdet/støa. Et tilleggsmoment kan være å variere mellom roing og hamling.

C) Åttetallsroing

Sett ut 2 blåser med ca 10 m mellomrom. La elevene ro i 8-tall rundt blåsene. Kan bytte på å ro/hamle. God trening av sving/360º

Instruksjon:

 • Læreren instruerer på land: Bruk gjerne illustrasjon.

Elevaktivitet:

 • Ro på tid (én båt av gangen)
 • En eller to elever i hver båt

D) Ro-orientering.

Elevene får utdelt kart over ro-området. Poster er på forhånd lagt ut og tegnet inn på kartet. Trening i å ro/hammel/snu, ta ”me”, lese kart, fortøye båt, inn og utstigning av båt. Postene kan inneholde oppgaver om sjøvett/sjøveisregler/fakta om ro-båten, styringsled, knuter, vindskala, redningsutstyr og lignende.
NB.  Ro-orientering kan også brukes i andre fag, f.eks norsk, naturfag. Da får man oppfylt 3 ønsker på en gang: Roing, fysisk aktivitet og fag!

Instruksjon:

 • Lærer orienterer om den aktuelle løypa, og (evt.) viser på kartet.
 • Om å fortøye/belegge båten når de er på land og løser oppgavene

Elevaktivitet:

 • Vise at de forstår kart / løypa
 • Vise at de kan fortøye båten
 • Gjennomføre ro-løpet

E) Hente baller

10 baller kastes ut, og elevene skal ro og hente flest mulig. Kun elevene i båten.

Instruksjon:

 • Båtene starter samtidig og fra samme sted. Den båten om har fanget flest baller, går videre i cupen.

Elevaktivitet:

 • Elevene ror ut og henter ballene.
 • En eller to elever i hver båt

F) Sleping av båt

Elevene velger selv hvem som skal ro - begge i båten alene.

Instruksjon:

 • En båt sleper den/de andre.
 • Hvem vinner? (Cup)

Elevaktivitet

Ulike slepingsaktiviteter:

 • De tre båtene bindes sammen og den fremste drar de andre.
 • To og to båter festes med tau i bakendene til hverandre, og de ror i motsatt retning av hverandre.

Ulike konkurranseformer:

 • Båt 1 mot båt 2 - Vinner mot Båt 3.
 • Fra A til B på tid

Nettressurser

(roing.no)