Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Kano 1 - Grunnleggende ferdigheter

Dette er første fase i kanoaktivitet og opplæring. Jeg beskriver viktige momenter for at deltakerne kommer seg trygt og effektivt på vannet og instruksjon og øvelser i grunnleggende padletak. Avslutningsvis beskrives redningsøvelse for kano.

Grunnleggende sikkerhetsregler

Det er alltid en viss risiko knyttet til bruk av kano. Aktiviteten foregår på vannet, og har slikt sett potensial for drukningsulykker. Følgende grunnregler kan forebygge ulykker og bør alltid følges.

 1. Aldri utpå vannet uten godkjenning og under oppsyn av ansvarlige
 2. Alltid flytevest
 3. Alltid minst én kano/båt tilgjengelig for redning
 4. Lærere/ansvarlige – godkjent livredningskurs for vannaktivitet
 5. Elever har alminnelige svømme- eller flyteferdigheter

Praktiske råd og litt teori

Bæring og sjøsetting

Kanoen bæres helt ned til vannet og legges pent på vann. Av hensyn til slitasje er det en klar fordel om vi ikke sleper kanoer, i så tilfelle bør dette kun foregå på mykt underlag så som gress, myr og lignende.

Kanoene kan bæres med armene eller på skuldrene. Det er enklest å bære med armene, enten ved å holde i håndtakene foran og bak som noen kanoer er utstyrt med, ved å holde i ripa eller ved å holde under kjølen og støtte kanoen mot hoftene. Ved de to siste teknikkene bør bærerne fordele seg på hver side av kanoen for å stabilisere den når de går. Skal kanoen bæres på skuldrene, løftes kanoen opp med kjølen i for-/akterstevn på skulder. Kanoen kan også vendes slik at ripa hviler på skulder. Barn kan bære kanoer, men bør da være flere sammen for å unngå belastningsskader.

Kanobæring Kanobæring

I land– og ombordstigning

Dette er ofte den mest kritiske fasen i forhold til velt da forflytningen inn og ut av kanoen skaper mye bevegelse og ustabilitet.

Hvis mulig; velg strand/brygge eller liknende som er egnet til ombord- og ilandstigning. Det vil si at det er tilstrekkelig dypt (ca 40 cm eller mer), fast underlag på land og lav terskel mellom land-vann. Videre bør det være mulig å legge kanoen med langsiden inntil land/brygge, men ikke en forutsetning.

Kanoen settes uti vannet slik at den ikke berører land/bunn ved iland-/ombordstigning. Kanoen støttes av medpadler og eventuelle hjelpere ved å holde den (fra land) eller med støttetak (om bord) (se forklaring på ”støttetak” lenger ut i denne aktivitetsbeskrivelsen). Hold tyngdepunktet midt i kanoen. En kano er mye mer ustabilt dersom den ligger halvveis oppå land.

Det er vanligvis greiest å gå om bord i en kano som ligger med bredsiden inntil land/brygge. Dersom dette ikke er mulig bør kanoen legges med bakdelen inntil land og støttes av medpadler. Den som skal sitte foran går/kryper frem i kanoen med lavt tyngdepunkt og setter seg ned. Deretter støtter denne med padleåra når bakpadleren går om bord.

Padleåra

Padleåra er kanopadlerens viktigste utstyr. Når padleren står skal denne nå omtrent opp til haka. Åra holdes med øverste hånd over T-grepet på toppen med håndflaten vendt nedover mot årebladet. Den nederste hånda griper tak om åreskaftet med bredt grep.

Det er et grunnprinsipp i kano at du aldri slipper åra. Forklaringen er at åra kan benyttes som støtteredskap hvis ubalanse. Dette må imidlertid øves da den naturlige refleksen er å støtte seg til ripa med hånda når kanoen blir ustabil. Konsekvensen er at vekta overføres til siden av kanoen og fremskynder velt.

Sittestilling

Den mest stabile og gunstige sittestillingen er på knærne, med baken hvilt mot setekanten og beina innunder setet (”Trappersits”). Vekta fordeles mellom knær og bak. Bruk liggeunderlag eller tilsvarende under knærne som plasseres ut til sidene i kanoen. Denne stillingen gir lavere tyngdepunkt og større kontroll, fleksibilitet og kraft i padlingen.

Ikke press beina fast under setet, de må komme løs ved velt. Ta av sko hvis nødvendig.

Trapper-sits Trapper-sits

Padleside

Når to personer padler sammen, skal det i utgangspunktet alltid padles på hver sin side av kanoen. Dette gir stabilitet og balanse. For retningsforandringer benyttes ulike padletak – det er verken nødvendig eller gunstig å flytte padleåra fra side til side.

De fleste har sin favorittside å padle på, og holder seg til den. Det er likevel å foretrekke at padlerne bytter på sidene. Dette gir mer allsidig bruk av kroppen, samt at begge sidene etter hvert bør beherskes like bra.

Lasting

Vanlige turkanoer har stor lastekapasitet (3-400 kg). Kanoen lastes fortrinnsvis når den ligger på vannet, ikke på land. Fordél vekta i lengderetningen slik at vannlinja er parallell med ripa. Både padlere og last kan flyttes for å oppnå en balansert kano. Lasten bør absolutt være vanntett pakket, og kan gjøres fast i tverrstag og seter (ikke under setene). I grunnopplæringa er det tilstrekkelig å ha tøyskift tilgjengelig på land dersom gruppa ikke skal forflytte seg langt. Lærer/ansvarlig bør imidlertid medbringe tøyskift og førstehjelpsutstyr uansett.

Del 1: Gjennomføring på land

1. Forberedelser:

 • Se også lærerveiledningen ”Ferdsel på vann – forberedelser”
 • Ha alt utstyr tilgjengelig og klargjort (se materiell)
 • Kanoer ligger på land
 • Vannet er stille (ikke elv/større bølger) og ikke fralandsvind
 • Vannet har naturlige begrensninger så som vik, øyer el. som alle kan se og oppfatte
 • Strand/brygge eller liknende er egnet til ombord- og ilandstigning

2. Informasjon

Samle elevgruppa og forklar hva som skal skje:

 • Alle skal ha på redningsvest alltid, se aktiviteten ”Bli kjent med sikkerhetsutstyr”
 • Ingen går på vannet før det er gitt klarsignal og det er en voksne på vannet
 • Andre regler: Ikke stå i kanoen, ikke sprute på hverandre, ikke kollider
 • Alle skal ha ei padleåre (ideell lengde er ”opp til haka”)
 • To og to padlepar skal hjelpe hverandre med a) sjøsetting og b) ombordstigning.
 • Vi venter på vannet til alle er klare innenfor avgrenset område. Forklare begrensninger, f.eks; innenfor vika, ikke forbi den vesle øya med furua.
 • Informasjon om sjøsetting
 • Informasjon om ombordstigning

3. Grunninstruksjon (alternativt på vannet):

Det enkleste er å gjennomføre grunninstruksjon på land, men erfaring tilsier at deltakerne er rimelig ivrige for å komme seg på vannet. For større elever som har erfaring med vannaktiviteter, kan den godt gjennomføres på vannet. En forutsetning for å slippe deltakerne nokså direkte på vannet er at disse forstår områdebegrensningene, at forholdene er gode (vind og lignende) og at deltakerne har et modenhetsnivå og en disiplin som gjør at du ikke mister kontrollen på vannet.

 • Bruk én kano og deg selv som eksempel. Kanoen kan ligge på gress/myr og gruppa kan samles rundt.
 • Vis og forklar; hvordan du går ombord, sittestilling, grep om åra, og at vi alltid padler med én åre på hver sin side.
 • Vis og forklar at kanoen er ustabil sideveis og fremhev viktigheten av å passe seg for dette. Alltid holde åra.

4. Aktivitet:

 • Gruppene på 2 + 2 går sammen om å finne årer og vester.
 • Vestene festes korrekt, og godkjennes av ansvarlig lærer.
 • Gruppene samarbeider om å bære kanoer og gå ombord i disse.

Ansvarlig bør i denne fasen være tilgjengelig ved vannkanten og veilede gruppene. Redningskano/båt skal være klar på vannet. Så snart hoveddelen av gruppa er klare på vannet, bør ansvarlig også gå om bord og være i beredskap. Ha kontroll på hele gruppa, og spesielt de som er på vannet. Hvis flere voksne/ansvarlige er tilgjengelig kan disse være klare på vannet med fløyte for å påkalle veileders oppmerksomhet.

Så snart samtlige kanoer er på vannet, flyter og er fornøyd kan vi gå videre med aktivitetene!

Tidsangivelse: ca 20 minutter.

Del 2: Gjennomføring på vann

SymbolforklaringA - Kanoens forstevn/baug
B - Padleåras blad og vinkel
C – Padleåras bevegelse og retning
D – Kanoens bevegelse og retning
A - Kanoens forstevn/baug B - Padleåras blad og vinkel C – Padleåras bevegelse og retning D – Kanoens bevegelse og retning

Gruppa er samlet på vannet og klar for grunnleggende padletak. Gruppa er samlet på vannet og klar for grunnleggende padletak.

1. Forberedelser og organisering

 • Gruppa er nå i kanoer på vannet i ymse formasjon og én veilederkano.
 • Gi beskjed til alle om å komme til din kano.
 • Samle kanoene side ved side og la deltakerne slippe åra og holde seg fast i nabokanoene. (merk: unntak fra regelen om å alltid holde åra).
 • Når alle er koblet sammen i ei flåte ved å holde hverandre fast og har baugen i samme retning forflytter du din egen kano foran denne flåta. Det er tid for grunnleggende padletak.

2.    Informasjon

Forklar hva som skal skje:
(Dersom pkt.3 Grunninstruksjon ikke er gjennomført, tas dette også nå)

 • Du skal vise og forklare sittestilling, padlegrep og padletak
 • Deretter skal deltakerne forsøke selv i et angitt område/bane (rundt din kano/ei bøye/ei badebrygge eller liknende – fortsatt innenfor et definert område.)

3. Padleinstruksjon grønn:

De grønne padletakene er basis og deretter de blå. Det er god metodikk å porsjonere instruksjonen i de ulike takene og derfor gjennomføre øvelser mellom instruksjonene.

 • Vis og forklar; sittestilling, grep om åra, og at vi alltid padler med én åre på hver sin side.
 • Vis og forklar at kanoen er ustabil sideveis og fremhev viktigheten av å passe seg for dette. Alltid holde åra.
 • Vis og forklar ulike padletak

Padletakene beskrives her og øves på som rendyrkede bevegelser, men i praktisk padling vil en bruke kombinasjoner av disse for å oppnå ønsket bevegelse.

Rett tak (drivtak)
Driver kanoen fremover

 • Padleåren settes loddrett i vannet, strake armer
 • Bruk magemusklene og hofta aktivt, spar armene
 • Mest kraft i første del av taket, lite kraft bak hofta
 • Forsøke å padle i takt
Rett tak - drivtak Rett tak - drivtak

Styretak (J-tak)

Bakpadlerens tak for å holde stø kurs/kompensere for ulik effekt hos padlerne

 • Som rett tak; i tillegg skal padleåren vris utover og tegne en ”J” i vannet
 • Tommelen på den øverste hånda vris ut og nedover
 • Begynn taket med svak vinkel – la den øke
 • Lettere med lange tak – tid til å vri
Styretak – J-tak Styretak – J-tak

Baktak (Hamletak)

Bremser/driver kanoen bakover

 • Padleåra settes i bak hofta og føres fremover
 • Bruk mage, rygg og hofte – spar armene
 • Ved å holde åra rett ned i vannet bremses kanoen
Baktak - hamletak Baktak - hamletak

4. Elevaktivitet grønn:

Sittestilling
Sitte på baken i setet med fotsålene i bunnen - kjenne på stabilitet sideveis.
Sitte på knærne ”Trappersits” – kjenne på stabilitet sideveis.

Frempadling
Begge padlere utfører rett tak, etter hvert i takt. Hvis begge padlere bruker lik kraft, vil kanoen gå til motsatt side av den bakpadleren padler på.

Frempadling med styretak
Frempadler utfører rett tak, bakpadler justerer kursen med styretak. Forsøk å padle ei rett linje, sikt på et fastpunkt.

Bakpadling
Begge padlerne utfører baktak. Dersom fart fremover – bremse kanoen til full stopp. Deretter forsøk å padle ei rett linje bakover.
Avansert – frempadler utfører baklengs styretak.

Ansvarlig veileder skal i denne fasen være tilgjengelig på vannet og veilede gruppene. Ha kontroll på hele gruppa – tell kanoer.

La deltakerne eksperimentere med kanoene og padleåra til de har noenlunde kontroll på takene.

Tidsangivelse (hvor lang tid tar det å gjøre aktiviteten): 10 + 30 minutter.

5. Padleinstruksjon blå:

 • Samle gruppa i flåte og vis og forklar de blå padletakene:

Støttetak
Støtter og balanserer kanoen
Padleåra legges flatt på overflaten rett ut fra padleren (90º på kjøllinjen) og beveges fra side til side slik at den ikke synker ned. På denne måten kan padleren sidestabilisere kanoen ved for eksempel iland-/ombordstigning og redning.

Støttetak Støttetak

Fremsveip
Svinger, støtter og driver fremover
Buen på sveipet avgjør svingeffekten;
Stor bue – mye sving/støtte, lite fremdrift
Liten bue – mindre sving og støtte, mye fremdrift

Frempadler – første halvdel gir mest svingeffekt
Bakpadler – siste halvdel gir mest svingeffekt

Fremsveip Fremsveip

Baksveip
Støtter, bremser/driver bakover, svinger
Buen på sveipet avgjør svingeffekten;
Stor bue – mye sving/støtte, lite fremdrift
Liten bue – mindre sving og støtte, mye fremdrift

Baksveip Baksveip

6. Elevaktivitet blå:

Støttetak (OBS—Velting!)

Elevene prøver støttetak ut til siden. Etter hvert kan de lene seg ut på padleåra så mye de klarer/tør eventuelt helt til de velter. Bør foregå nært land. Øvelsen viser hvor mye støtte en har i et korrekt støttetak.

Sveip/baksveip
Frempadler utfører fremsveip, bakpadler utfører baksveip. Kanoen skal snu på et kronestykke.

Husk å bytte slik at padlerne forsøker begge tak. (Frempadler utfører baksveip, bakpadler utfører fremsveip.)

360-graders vending 360-graders vending

La deltakerne eksperimentere med kanoene og padleåra til de har noenlunde kontroll på takene.

Ansvarlig veileder skal i denne fasen være tilgjengelig på vannet og veilede gruppene. Ha kontroll på hele gruppa – tell kanoer.

Kombinasjonsøvelser
Etter instruksjon og øvelse av de blå takene er det på tide med Kano 2 - lek og aktiviteter.

Et enkelt og godt alternativ til organiserte aktiviteter er fripadling. La elevene eksperimentere selv innenfor et tydelig avgrenset område. Ha gjerne regel om at det ikke er lov å treffe andre kanoer. Dette øver beregning, sving- og bremsende tak.

Tidsangivelse (hvor lang tid tar det å gjøre aktiviteten): 5 + 30 minutter.

Del 3: Redningsøvelse

Utgangspunktet for grunnleggende opplæring i kano er at undervisning og aktivitet foregår i trygge omgivelser. Det vil si i naturlig avgrensede områder på vann og under vær- og vindforhold som er akseptable. Videre er det en forutsetning at deltakerne har riktig bekledning og tøyskift i tilfelle utilsiktet bading.

All aktivitet på vann skal foregå med kort avstand til land og med redningskano/-båt tilgjengelig. De anbefalte formene for redning ved kanovelt er å:

 1. svømme inn til land (når kort avstand)
 2. henge bak kano og bli padlet inn til land
 3. ta seg om bord i kanoflåte på vannet

Det er ønskelig at alle kanopadlere kjenner til prinsippene og har gjennomført ombordstigning på vannet opp i kanoflåte.

1. Forberedelser:

 • Redningsøvelsen gjennomføres nært land, men med min. 2 meters dyp omkring kanoene.
 • Tøyskift og eventuelt varmekilde (bål) er klargjort på land.
 • Deltakerne skifter til ”badetøy”. Det er gunstig å øve med normal turbekledning. Ikke benytt støvler i kano – bruk joggesko, lette tursko eller sandaler med gode stropper.
 • Alle skal ha på flyte-/redingsvest.
 • Gruppa samles på vannet i flåte.
 • Dersom lav vanntemperatur bør øvelsen gjennomføres med én og én deltaker.

2. Informasjon:

 • Alle kanoene skal, etter tur, prøve støttetak inntil de velter.
 • De øvrige kanoene, minimum 2 kanoer + veilederkano, skal ligge klar i flåte like ved siden av kanovelten.
 • Når deltakeren har veltet, skal denne ta seg til baugen av kanoflåten og klatre om bord mellom kanoene.
 • Det er avgjørende at de som sitter i kanoene holder godt fast i hverandres kanoer og stabiliserer flåta.
 • Én av frempadlerne kan hjelpe å dra deltakeren opp og om bord i den éne kanoen.
 • Når deltakeren er om bord, padles deltageren inn til land og skifter og varmer seg. I mellomtiden rulleres kanoene og neste deltaker gjennomfører velt og redning.
 • Øvrige kanoer er hjelpekanoer ved siden.
 • Alle skal også prøve å være kanoflåte.
 • Hjelpekanoene sleper de veltede kanoene til land og klargjør disse slik at kanoen igjen er klar til øvelse.

3. Grunninstruksjon redning:

 • Forklar og vis velt og ombordstigning i kanoflåte.

Forutsetningen er at det er flere veiledere slik at gruppa kan ivaretas mens den våte instruktøren skifter og kommer seg tilbake på vannet. Alternativt kan denne øvelsen vises før lunsjpause på land og demonstrasjonen avsluttes med at alle går i land. Veilederen har da mulighet til å skifte i pausen. Det bør uansett være 2 veiledere tilgjengelig for å demonstrere og gjennomføre redningsøvelse.

4. Elevaktivitet:

 • Alle deltakerne gjennomfører velt og redning slik beskrevet.

Tidsangivelse: 10 minutter pr. kanovelt

Materialer og utstyr

Pr. ansvarlig/redningskano/båt:

 • 9 kanoer, 18 padleårer, 18 flytevester
 • 2-3 reserveårer, kasteline, tøyskift og førstehjelpsutstyr (pr.ansvarlig – i farkost).