Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • Å gjennomføre de 5 øvelsene for en elev tar om lag 30 minutter. Flere elever kan ta øvelsen på samme tid.

Robåt 3 – Ferdighetsprøve (Rosertifikat)

Å ro krever ferdigheter i å bevege årene i en båt i samhandling med vind, nedbør, strøm i vannet og vind. Rosertifikat er primært et virkemiddel for å motivere til rotrening, men er også utviklet for å formulere de ferdighetsmål som vi kan forventet av en 15 år gammel grunnskoleelev.

Tilrettelegging

Du tilrettelegger vannet ved å legge ut 5 blåser på rekke med om lag 10-15 meters mellomrom. Blåsene kan legges parallelt med land. Blåsene forankres ved å feste et lodd eller en stein til et tau. Dette slippes til bunns og tauet festes til blåsa.

Øvelse 1:Hammel-slalom

Båten skal hamles i slalåm mellom blåsene. Båten skal bevege seg kontrollert mellom blåsene uten at disse berøres.

Øvelse 2: Ro-slalåm

Båten skal ros i slalåm mellom blåsene. Båten skal bevege seg kontrollert mellom blåsene uten av disse berøres.

Øvelse 3: Presisjonshamling


Båten skal hamles. Den skal føres i rett retning fra et startpunkt og mot en angitt blåse og treffe denne med bakenden av båten.

Øvelse 4: Presisjonsroing

Båten skal ros. Den skal føres i rett retning fra et startpunkt og mot angitt blåse og treffe denne med spissen av båten.

Øvelse 5: 360 graders rotasjon

Båten skal rotere 360 grader med roeren i sentrum i rotasjonen.

Nettressurser

(roing.no)