Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Kano 2 – Leker og ferdigheter

Dette er andre fase i kanoaktivitet og opplæring. Jeg skisserer leker og aktiviteter som fremmer ferdigheter i kanopadling. Det er naturlig å gjennomføre fase én – grunnleggende ferdigheter i forkant.
 

Grunnleggende sikkerhetsregler

Det er alltid en viss risiko knyttet til bruk av kano. Aktiviteten foregår på vannet, og har slikt sett potensial for drukningsulykker. Følgende grunnregler kan forebygge ulykker og bør alltid følges.

 1. Aldri utpå vannet uten godkjenning og under oppsyn av ansvarlige
 2. Alltid flytevest
 3. Alltid minst én farkost tilgjengelig for redning
 4. Lærere/ansvarlige har godkjent livredningskurs for vannaktivitet
 5. Elever har alminnelige svømme- eller flyteferdigheter

Gjennomføring av leker og aktiviteter

Symbolforklaring

Forberedelser og organisering

Generelt for alle leker og aktiviteter er å tydeliggjøre formålet med aktiviteten og understreke få, men viktige regler. I det følgende presenteres flere leker og aktiviteter som kan gjennomføres lineært eller som parallelle forløp dersom det er ønskelig å differensiere i gruppa.

Er gruppa moden for flere definerte padletak, finnes disse i eget vedlegg ”Lærerveil - Padletak for viderekomne”.

 • Gruppa er i kanoer på vannet.
 • De har gjennomgått grunnleggende ferdigheter med grønne og blå padletak og øvd på disse.
 • Samle kanoene i flåte, og forklar aktiviteten.

Padlebaner

En padlebane eller kanoløype kan lages ved hjelp av mobile merker (bøyer/veilederkano) eller ved å bruker eksisterende objekter så som skjær/småholmer eller badebrygger. Utformingen må gjerne være kreativ, men det er i det videre beskrevet med utgangspunkt i 8 talls formasjon.

8-tall fremover
Padlerne må benytte seg av ulike ”svingende” tak for å forflytte seg i et 8-talls mønster.  Variasjon – forsøk den samme banen baklengs!

8-tall sideveis
Kanoen skal nå peke i samme retning hele tiden. Padlerne må benytte seg av ulike sideveis-tak for å forflytte seg i et 8-talls mønster. Kombinasjoner av drag-bend og drag-/skyv-vrikking vil være gunstig.

Bane 8-tall fremover(t.v.) og bakover Bane 8-tall fremover(t.v.) og bakover

Å stryke langs land

Kanoene flyter høyt i vannet og trenger liten klaring under kjølen. I områder med formasjonsrik strand/svaberg er det en flott aktivitet å utfordre deltakerne til å padle så nært de klarer langs land uten å berøre fast grunn med kano eller årer. Dette gir anledning til å bruke alle padletak, men også øve samhandling og kommunikasjon. Videre er det sikker ferdsel ettersom det er hurtig redning til land hvis velt.

Kanoflåte

Alle kanoene ligger ved siden av hverandre og holdes fast av padlerne. Dette er beskrevet i grunnleggende ferdigheter. En kanoflåte er en gunstig måte å samle gruppa. Det gir meget god stabilitet, og en kan bytte plass, skifte klær, spise niste osv. i stabile omgivelser.

En lekpreget tilnærming er å la de 2 ytterste kanoene padle ”flåta” fremover, eventuelt i runddans.

Kanoseiling

2-3 kanoer holdes sammen av padlerne (”katamaran/trimaran”) og lager en stabil farkost. Bruke årer/pinner og teltduk/jakker/liggeunderlag etc. som seil.

Viktig:

Forutsetter noe vind, men ikke overdriv! Ikke gjør mast/seil fast i kanoen – må kunne slippes hvis en mister kontrollen. Begynn med små seil. Sørg for at vinden driver kanoene mot land. Vær også bevisst hvor langt fra land gruppa gis tillatelse til å padle opp mot vinden. Et egnet sted vil kunne være ei vik med vind på tvers hvor en seiler langs land.

Kanoleker

Kanosisten

 • Velg et tydelig avgrenset område (bukt, innenfor holmen/ veilederkanoen/ bøyer/ flytetau).
 • Én kano har sisten og skal forsøke å fange en av de andre. Her kan alle padletak tas i bruk! Prøv også med to eller flere fangere hvis det er mange kanoer.
 • Avgjør selv om det er lov å berøre med padleåra eller om det kun er gyldig når kano treffer kano eller berøres med hånd.
 • Sett eventuelt begrensninger om vannspruting (avhenger av vær, temperatur og vind)

Kanoløping (OBS—velting!)

 • Lag en lenke av kanoene (fest baug/akter) uten padlere oppi.
 • Strekk lenka mellom land-øy/over et sund eller tilsvarende ved hjelp av tau.
 • Se hvem som klarer å gå/løpe over hele lenka, eventuelt frem og tilbake!
 • Deltakerne kan skli og falle i kanoene og slå seg.
 • Deltakerne kan falle i vannet – det må være dypt nok/ingen steiner eller liknende nær kanoene.
 • Alle bør ha på seg flyte-/redningsvest.
 • Redningskano skal være på vannet.

Se også leker for robåt i " Robåt 2 – Leker og ferdigheter".

Materialer og utstyr

Pr. ansvarlig/redningskano/båt:

 • 9 kanoer
 • 18 padleårer
 • 18 flytevester
 • 2-3 reserveårer
 • kasteline
 • tøyskift
 • førstehjelpsutstyr (pr.ansvarlig - i farkost).