Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 1 døgn eller så lenge ekskursjonen varer.

Flo og fjære

Tidevannet og tidevannsbølgen er et merkelig fenomen som de fleste har lagt merke til,  men hva er det egentlig som skaper det? Hensikten med aktiviteten er å lære om flo og fjære, tidevann og hvilke årsaker som ligger bak. Elevene skal undersøker hvordan tidevannet endrer seg i løpet av en skoledag/døgn. Målingene skal fremstilles i et diagram.
 

flo og fjære

Hva vet elevene om flo og fjære? Lag et tankekart på hva elevene assosierer med begrepet. 

1. Spørsmål til diskusjon:

Hva betyr begrepene flo og fjære? Er det flo eller fjære nå? Hvordan kan vi se om vannstanden stiger eller synker uten å bruke måleredskap? Hva er det som skaper tidevann? Hvor stor forskjell er det på flo og fjære her? Hvor ofte er det flo og fjære?

2. Lag hypoteser (mulige forklaringer på noen av spørsmålene)

3. Legg en plan for undersøkelsen.  Hvor skal jeg finne svarene?

4. Innhenting av opplysninger.

  • Lær mer om flo og fjære - Bruk ”Faktaark: Flo og fjære” og Internett. 
  • Egne forsøk og observasjoner. Elevene skal undersøke om vannet stiger (flør)  eller synker (ebber). Elevene finner ut forskjellen i vannstanden på flo og fjære. (Se ”Forsøk: Flo og fjære” og ”Skjema: Vannstand”)
  • Vise og forklare med praktiske eksempler. (Se praktiske eksempler)

5. Elevene gjør målinger og fører resultatene i et diagram. (Se diagram) Sammenlign de to målemetodene med hverandre og målinger gjort av kartverket. (Se link)

6. Oppsummering av hva elevene har funnet ut og presentasjon av diagram/resultater. 

Materialer og utstyr

  • Måleredskap
  • bøtte
  • kulemodell av sol og måne
  • tynn strømpe