Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • ca 15 minutter pr. kano

Kano 3 – Ferdighetsprøve

Ferdighetsprøven skal vise at deltakeren har tilegnet seg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i temaet kano. Dette er en praktisk prøve som kan gjennomføres i forlengelsen av undervisningen eller som en frittstående aktivitet i etterkant.

Ferdighetsprøve

1. Forberedelser og organisering

 • Gruppa er tilgjengelig på land eller i kanoer på vannet - under oppsyn av annen ansvarlig veileder.
 • Det er definert et adskilt område skjermet for gruppa for øvrig.
 • Ha enten ett eller to fastpunkter på vannet (jmf. padlebaner), eller benytt veilederkanoen som det ene fastpunktet på vannet.
 • Lag en rulleringsliste slik at de som skal gjennomføre ferdighetsprøven kommer fortløpende til prøvestedet.

2. Informasjon

 • Alle deltakerne er på forhånd gjort kjent med hvilke elementer de skal prøves i og naturligvis gitt anledning til å øve og få veiledning.
 • Det er viktig at alle har prøvd rollen som både frem- og bakpadler.
 • De som skal prøves bør trekkes i vilkårlige kanopar, men gis anledning til å samkjøre seg og øve litt sammen før prøven.

3. Gjennomføring

Utgangspunktet er at deltakerne sitter i kanoen med hver sin padleåre på hver sin side.

Øvelse 1

Deltakerne skal vise korrekt sittestilling, grep om padleåra og støttetak.

Øvelse 2

Deltakerne skal padle baklengs vekk fra veilederkano og stanse kanoen når det gis beskjed (15 meter). Deretter padle i rett linje tilbake og stanse nært men uten å treffe veilederkano.

Øvelse 3

Deltakerne skal forflytte kanoen sideveis i begge retninger. Valgfri teknikk.

Øvelse 4

Deltakerne skal dreie kanoen om senteraksen i begge retninger. Valgfri teknikk.

Øvelse 5

Deltakerne skal padle åttetallsbane to ganger; med baugen først gjennom hele banen og deretter med sideveis forflytning. Valgfrie padletak.

Øvelsene skal gjennomføres effektivt og med god presisjon. Presisjonskravet må imidlertid vurderes i forhold til hvor samkjørte deltakerne er, hvor gamle de er og målet med kanoopplæringen. Dersom deltakerne har hatt liten tid til øvelse og samkjøring kan det også gis noe rettledning underveis.

Redning

Deltakerne skal ha gjennomført velt og ombordstigning til kanoflåte. Det er tilstrekkelig å ha gjennomført dette én gang som øvelse og trenger ikke tas med som egen del av ferdighetsprøven.

Materialer og utstyr

Pr. ansvarlig/redningskano/båt:

 • 2 kanoer
 • 4 padleårer
 • 3-4 flytevester
 • 2-3 reserveårer
 • kasteline
 • tøyskift
 • førstehjelpsutstyr (pr.ansvarlig – i farkost).