Hopp til hovedinnhold

Progresjon og vurdering

Ved å la elevene delta i varierte aktiviteter av stadig økende kompleksitet kan de utvikle naturvitenskaplig kompetanse for å forstå og løse naturvitenskaplige problemstillinger. Gjennom å gi elevene mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, kan de reflektere over egen faglig utvikling.

Undervisning som legger til rette for progresjon og vurdering kan gjennomføres gjennom dialog mellom lærer og elev om elevenes utvikling i naturfag og tilpasse det faglige nivået til elevenes forkunnskaper.