Hopp til hovedinnhold

Motivasjon og tilpasning

Ved å tilpasse undervisningen i naturfag til elevenes forutsetninger og gjøre undervisning relevant kan vi bidra til mestringsfølelse, engasjement og nytenkning hos elevene.

Tilpasset og motiverende undervisning kan gjennomføres ved å variere læringsaktiviteter slik at elevene får arbeide praktisk og utforskende med faget, med utgangspunkt i relevante tema eller oppdrag i nær- og lokal-miljøet.