Hopp til hovedinnhold

Utforskende arbeidsmåter

Ved å la elevene få utforske naturfaglige fenomener praktisk og teoretisk får de opplevelser og erfaringer som skaper forståelse for verden omkring dem i et naturvitenskapelig perspektiv.

Utforskende undervisning kan gjennomføres ved å variere læringsaktiviteter der elevene samler og analyserer data fra forsøk eller feltarbeid for å undersøke og løse faglige utfordringer.