Hopp til hovedinnhold

Dybdelæring

Ved å la elevene utvikle forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor naturfag, lærer de å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger individuelt og i samspill med andre.

Undervisning som legger til rette for dybdelæring kan gjennomføres ved å variere læringsaktiviteter med stadig økende kompleksitet der eleven får utfordret den faglige forståelsen sin og trent evnen til refleksjon og kritisk tenkning.