Gjer tenkinga til elevane synleg!

Videresender til pdf ...