Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 1-2

Tidsbruk

  • Aktiviteten bør startes opp i februar/mars og kan avsluttes i utgangen av mai

Å telle fugler gjennom våren

I denne aktiviteten skal dere følge med på hvordan trekkfuglene kommer tilbake om våren. Samtidig får de trening i å observere og lage søylediagram.

  1. Linerle. Foto: Frode Falkenberg. Nettverk for miljølære Aktiviteten bør startes opp i februar/mars. Du kan starte opp inne ved å spørre om hvilke fugler elevene har sett i nærmiljøet. Alternativt kan du stille spørsmålet en dag dere er mye ute, f.eks. under en turdag.
  2. Få deretter elevene til å finne ut hvilke fugler de ser. Hvis de ser fugler de ikke kjenner navn på, kan de finne det ved å slå opp i en fuglebok.
  3. Deretter kan elevene enten jobbe hver for seg, i grupper eller hele klassen samlet. For hver uke, frem til utgangen av mai, plotter dere inn i et søylediagram hvilke fuglearter dere ser. Det burde være tilgang på fuglebøker i klassen, slik at elevene kan gjøre seg kjent med fuglene og finne ut hvilke de ser.
  4. Resultatene kan plottes individuelt i tabell som vist under. Alternativt kan resultatene plottes inn på plakater som henger på veggen. De kan fargelegge rutene som de har skrevet fuglenavn i for at søylene skal komme tydeligere frem. Med større plass. f.eks. på en plakat, kan de også tegne fuglene hvis de har tid til det.
  Måned
Navn på fuglen
       
       
       
       
       
       
 

 

   
Ukenummer  

Faglig forklaring

Hva du kan fortelle:

Mange fugler i Norge er tøffe. Selv om det er kaldt om vinteren, velger de å bo her hele året. For å spare på kreftene, hviler de seg hele vinternatten igjennom. Når det er lyst, må de bruke nesten hele dagen til å samle mat.

Trekkfugler spiser mye insekter, og dem er det lite av om vinteren. Derfor må de reise til varmere land for å finne mat. De kommer først tilbake når insektene er her.

Se for øvrig på anbefalte linker hvis du velger denne aktiviteten. Der er det mye spennende faktastoff og mange nyttige tips.

Materialer og utstyr

  • Fuglebøker
  • Noe å tegne og skrive med og på
  • Mulighet for å studere fugleliv

Nettressurser

(miljolare.no)
På dette nettstedet er det også mulig å registrere fuglene som dere observerer, men en slik aktivitet passer kanskje bedre for eldre alderstrinn