Hopp til hovedinnhold

Gjetteleker, spill og konkurranser

Pedagogisk bruk av konkurranser og spill passer godt i naturfag. Kombinasjonen av moro og repetisjon av fagstoff viser seg å være noe som elevene både liker og lærer mye av.

Gjetteleker, spill og konkurranser har stor appell til elever i alle aldre. Dette kan rett og slett være en annen måte å øve faguttrykk på, eller det kan dreie seg om repetisjon før en prøve eller avslutning av et tema.

I konkurranser og spill kan man i tillegg til å kunne faget ha nytte av å være rask, uredd, kreativ eller god til å samarbeide. Dessuten er man ofte styrt av spillets tilfeldigheter, slik at de fleste kan vinne her. Slike aktiviteter har ofte en annen ”puls” enn mer tradisjonell undervisning, og elevene kan få brukt flere sider av seg selv.

Konkurranser kan være mellom par eller grupper, slik at faglig svake eller usikre elever har støtten i det å være flere. Tydelige instruksjoner og styring av aktivitetene gir godt arbeid.

Her er sju forskjellige måter for hvordan dere - uten for store forberedelser for læreren - kan gjøre dette i naturfagundervisningen.

  • Bingo
  • Memory
  • Pictionary
  • Jeopardy
  • Puslespill
  • Gjettelek
  • Su Doku
  • Diskusjonsspill (fra Decide)

Hver måte er illustrert ved eksempler som du finner i lenker til høyre.