Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
Tidsbruk
  • ca. 10–15 min

Puslespill med organiske stoffgrupper

Å pusle sammen brikker til en meningsfull helhet kan være en morsom utfordring for elevgrupper. Faglig forståelse vil være nødvendig for å få brikkene på riktig plass, og det vil også være nyttig å kunne arbeide raskt og kunne samarbeide. Innenfor organisk kjemi er det mange stoffgrupper, strukturer og kjennetegn å holde rede på. Et puslespill som består av de oppklipte rutene av en oversiktstabell, kan være en alternativ måte å repetere eller oppsummere temaet på.

Gruppene får utdelt hver sin bunke med puslespillbiter som de skal legge sammen. Læreren kan spørres dersom elevene lurer på noe.

Etter at elevene har lagt puslespillet, kan de godt få utdelt en kopi av den opprinnelige tabellen, altså før den ble klippet opp i biter. Mange elever synes det er nyttig med slike oversiktsark.

Et bilde av det ferdige puslespillet (se vedlegg for bedre versjon):

Oversikt over organiske stoffgrupper

 

 

 

Kommentarer/praktiske tips

Hver celle i tabellen er en brikke, mens den høyre kolonnen ”Eksempler” klippes i lapper som inneholder tre vannrette celler.

Et viktig prinsipp er at brikkene må være like store. Da er det den faglige forståelsen – og ikke gjetting ut fra brikkenes vaierende form – som kommer i sentrum.

Hvor lang tid gruppene bruker på puslespillet, vil avhenge både av elevenes faglige dyktighet og av flaks. Svakere grupper kan eventuelt trenge litt hjelp for å komme igang.

Materialer og utstyr

  • Puslespill