Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
 • 15 – 30 min, avhengig av hvordan dere spiller

Bingo med periodesystemet

Bingo egner seg godt til å repetere fagstoff eller til å lære begreper i naturfag. Hensikten med å spille bingo med periodesystemet er at elevene skal lære seg å bruke systemet til å finne den informasjonen de trenger. Dette er en artig måte for elevene til å få bekreftet at de har skjønt hva periodesystemet dreier seg om!

Eksempler på utsagn som læreren leser opp:

Dette grunnstoffet

 • har tilsammen tre elektroner (svar: Li)
 • har tilsammen fem protoner i kjernen (svar: B)
 • har to elektroner i sitt ytterste skall, som er L-skallet (svar: Be)
 • har tre fulle elektronskall (svar: Ar)
 • mangler bare ett elektron på å ha fullt L-skall (svar: F)

Eksempel på bingobrett:

Be   O   Ca   Ar Si
N    K C Na F
Li  😌 Ne
S   H He   B Cl
Al    Mg  N P Na

Den midterste ruten inneholder kun et smilefjes og gjelder som en ferdigkrysset rute. På den måten vil elevene raskere oppnå bingo.

Framgangsmåte

Læreren leser opp utsagn i tilfeldig rekkefølge og elevene krysser av for riktig grunnstoff på bingobrettene. Det er bare de tjue første stoffene i periodesystemet som er inkludert i utsagnene og på bingobrettene. For å fylle alle 24 ruter på bingobrettet er derfor fire av grunnstoffene (F, O, N, Na) nevnt to ganger. Dersom grunnstoffet står oppført to ganger på brettet skal elevene kun krysse av for en rute om gangen, og de velger selv hvilken.

Bingo kan spilles på forskjellige måter:

 • spille fram til en elev eller et elevpar har krysset av en sammenhengende rekke vannrett, loddrett eller diagonalt.
 • fortsette spillet til alle utsagnene er lest opp. Dersom elevene har svart riktig vil de da ha krysset av alle rutene på brettene sine. Dette kan fungere som en slags kontroll for elevene selv på at de har svart riktig på alle spørsmålene.

Kommentarer/praktiske tips

For å kunne finne riktig grunnstoff på bingoarket trenger elevene å ha periodesystemet foran seg når de spiller. Hensikten er ikke å kunne systemet utenat, men å kunne finne fram til nødvendig informasjon om de 20 første grunnstoffene. Det kan være en fordel å bruke et forenklet periodesystem til dette spillet, siden lærebøkenes periodesystem ofte inneholder informasjon om antall elektroner i de forskjellige skall osv. Ved å utelate denne informasjonen blir forståelsen av periodesystemet nødvendig for å løse oppgaven. Et slikt forenklet periodesystem er vedlagt.

For å øke læringseffekten kan elevene få i oppgave å lage nye utsagn og bingoark.

Materialer og utstyr

 • bingobrett
 • lærerutsagn
 • periodesystemet