Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • kjemi 1
  • kjemi 2

Tidsbruk

  • Ca 10 minutter planlegging og 45 min for gjetteleken

Gjettelek med organiske stoffer

I denne gjetteleken skal elevene gjette på hvilke organiske stoffgrupper som dominerer i forskjellige hverdagsprodukter. På denne måten kan vi få fram at de organiske stoffene finnes i hverdagsproduktene som vi omgir oss med, og ikke bare i læreboka eller på laboratoriet. Dette kan være et godt utgangspunkt for å lære om de organiske stoffenes rolle i naturen og samfunnet.

 

Forberedelse til gjetteleken
Elevene deles inn i grupper på fire-fem personer. Hver gruppe får ansvar for å ta med seg hverdagsprodukter hjemmefra. Gruppene bør få litt tid (ca 10 min) til å avtale hva de skal ta med seg. For eksempel kan de bli enige om å ta med en ting hver, og gjerne slik at de dekker opp de fleste av stoff-gruppene: proteiner, karbohydrater, organiske syrer, alkoholer, fett, estere og hydrokarboner. Læreren kan tipse gruppene om muligheter for å få de igang med tenkingen, men ideene sine bør de holde for seg selv.

Elevene må sjekke varedeklarasjonene på produktene som de tar med, og være sikre på hva de inneholder mest av.

Det er også viktig å være tydelig på sikkerhet. Elevene må for eksempel ikke ta med seg brannfarlige eller etsende stoffer, som kan være farlige enten alene eller i kombinasjon med andre stoffer som eleven har i sekken.

 

Eksempler på hverdagsprodukterSelve gjetteleken

Hver gruppe samler sammen tingene og skriver en nummerert liste over hva de har med, samt hvilke organiske stoffgrupper som hvert produkt skal representere. Hver gruppe får tildelt numre av læreren, ”dere 1 – 5, dere 6 – 10”.

Hver gruppes ting settes fram på et synlig sted, og liste med numre og tilhørende produktnavn og stoffgruppe legges ved siden av hver gruppes ting.

Læreren holder opp en og en av tingene foran klassen, sier tingens nummer og hva slags produkt det er (neglelakkfjerner, havregryn, lettmelk). Elevene diskuterer i gruppa si, gjetter hvilket organisk stoff som dominerer i produktet og skriver dette ned på en liste.

Etterpå gjennomgås lista av læreren, og elevene gir seg selv ett poeng for hvert riktig svar. Alternativt kan grupper kan rette for hverandre, ved at de bytter lister før gjennomgangen. Til slutt utropes en vinner-gruppe.

Kommentarer/praktiske tips

Tydelige avtaler på forhånd er viktig. Det hele er avhengig av at elevene husker å ta med seg ting hjemmefra. For læreren er det viktig å tenke gjennom organiseringen av det hele.

Det er fint dersom det er mulig for elevene å ta med seg noen små prøveflasker hjem, slik at de kan ta med seg et lite volum istedenfor å bære med seg større flasker o.l. i sekken.

Læreren bør ha en generell oversikt over hvilke organiske stoffer som inngår i forskjellige produkter, for av og til vil det bli diskusjoner underveis. Er det karbohydrater, fett eller proteiner som er dominerende i lettmelk for eksempel? Læreren må være oppmerksom på at elevene kan ha oppgitt feil stoff-gruppe på produktet de har med, og må i så fall rette opp dette.

Dersom et produkt inneholder omtrent likt av to eller tre forskjellige stoffgrupper, bør læreren si fra om dette underveis i gjettingen. Det er også viktig å si fra om elevene må gjette riktig på begge to eller om det holder med et riktig svar for å få full uttelling.

Materialer og utstyr

  • hverdagsprodukter som elevene har med hjemmefra