Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • kjemi 1

Norske stedsnavn med kjemiske symboler

I denne aktiviteten skal elevene bruke kjemiske symboler til å navngi noen norske byer og tettsteder. Samtidig som elevene lærer seg å bruke periodesystemet til å finne kjemiske symboler, kan det hende de lærer litt geografi fordi løsningsordene i denne er norske stedsnavn.

Elevene får et kart der både stedene de skal navngi og navnene på grunnstoffene de trenger symbolene til er tatt med. Antall bokstaver i stedsnavnene er markert med streker og bokstaver det ikke er grunnstoffsymboler for tatt med i stedsnavnene. I noen av stedsnavnene må elevene bruke symbolene flere ganger for å komme fram til riktig svar.

I tillegg til kartet trenger elevene et periodesystem med grunnstoffenes navn og symboler. På kartet har vi tatt med hydrogenisotopene deuterium (D) og tritium (T) for at oppgavene ikke skal bli for lette.

Eksempel på hvordan oppgavene er strukturert:
Norden er et fellesnavn på landene     _ A_ M_ _ _     (argon, deuterium, kalium, nitrogen),  _ _ _ _ _ _ _    (deuterium, fluor, jod, lantan, nitrogen, ), _ _ _ _ _ _ (jod, , lantan, neodym, svovel), _ _ _ _ E (nitrogen, oksygen, røntgenium) og _ _ _ _ _ _ (erbium, germanium, jod, svovel, vanadium) samt Færøyene og Åland.

Svar: DANMArK, FINLaNd, ISLaNd, NORgE og SVErIGe.

Andre varianter av denne aktiviteten er å bruke hovedsteder eller land i stedet for norske byer og tettsteder, elevene kan lage oppgaver til hverandre, og temaet trenger ikke å være stedsnavn.

Ideen til denne aktiviteten har vi fått fra Antonio Joaquín Franco Mariscal og María José Cano Iglesias underviser i kjemi på skoler i Spania. Aktiviteten er tilrettelagt for norske elever av Naturfagsenteret.