Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 1
  • biologi 2
  • fysikk 1
  • fysikk 2
  • kjemi 1
  • kjemi 2
Tidsbruk
  • ca. 30 min på selve gjetteleken

Jeopardy med et valgfritt tema

Jeopardy er en gjettelek der vi skal finne ut hvilket spørsmål som passer til et gitt svar. Forutsetningen er uansett den faglige sammenhengen som elevene må kjenne for å kunne foreslå riktig spørsmål.

Forarbeid:

I dette spillet skal elevene lage spørsmål med svar innen et valgt tema, f.eks. genetikk og arv. Hvert sett av spørsmål og svar skrives på en lapp. Det er viktig å kontrollere at disse er faglig riktige, og at svarene er formulert slik at det er mulig å gjette riktig spørsmål.

Eksempel:
Svar (lærer): Det er en celle som har dobbelt sett kromosomer
Spørsmål (elev): Hva er en diploid celle?

Det gjør ikke noe om det er flere like spørsmål – da blir det enda flere elever som kan spørsmålet til akkurat det svaret!

 

Gjennomføring av spillet:

Læreren deler elevene inn i par, slik at de sitter to og to, ansikt mot ansikt. I tillegg deler læreren ut en liten haug med poeng (småstein, metallbiter eller noe annet) til hvert par. Denne haugen skal fungere som parets ”bank”, hvor de henter eller legger tilbake poeng. Det kan være lurt å la elevene ta til seg fem poeng hver før spillet begynner, slik at de har noe å gå på.

Læreren trekker lapper i tilfeldig rekkefølge og leser opp et svar. Elevene får ca 15 sekunder på å notere ned spørsmålet. Det er ikke tillatt å snakke, men det kan være fint om læreren bruker litt bakgrunnsmusikk, slik at det ikke blir for stille. Læreren gir et signal, og elevene viser hverandre spørsmålene sine. Læreren leser så opp det riktige spørsmålet. Elevene som har gjettet riktig spørsmål får ta to poeng fra ”banken”, mens de som har gjettet feil må legge tilbake ett poeng.

Det kan gjerne kåres en vinner, men poenget med spillet er at elevene skal lære seg litt mer om f.eks. genetikk.

Materialer og utstyr

Lapper med elevenes svar og spørsmål