Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 15 – 30 minutter, avhengig av hvordan dere spiller

Bingo om kjemi

Elevene synes ofte at det mange begreper og formler å holde rede på innen kjemi. Denne repetisjonsbingoen tar for seg flere kjemitema, og kan være en nyttig måte til å stoppe opp og repetere litt.

Eksempler på utsagn som læreren leser opp:

  • Den kjemiske formelen for natriumklorid (svar: NaCl)
  • Disse kjemiske forbindelsene dannes når ved brenner (svar: CO2 og H2O)
  • De fettsyrene som er sunnest å spise, kaller vi........(Svar: Umetta fettsyrer )
  • Luft er ikke en kjemisk forbindelse, men en ..... (svar blanding)

Eksempel på bingobrett:

Karbon

 

Metan

 

Aminosyre

 

Isotoper

 

NaCl

 

Elektronskall

 

Redusert 

 

Sur 

 

Salter

 

Karbohydrater

 

Indikatorer Katalysatorer 

 

 

Sur nedbør Umetta

Alkoholer

 

Oksygen 

 

Blanding 

 

Elektronpar-bindinger

 

Hydrogen

 

CO2, SOx og NOx

 

Atomer 

 

Estere 

 

Nøytral 

 

CO2 og H2O

 

 

Den midterste ruten inneholder kun et smilefjes og gjelder som en ferdigkrysset rute. På den måten vil elevene raskere oppnå bingo. 

Framgangsmåte

Læreren leser opp utsagn i tilfeldig rekkefølge og elevene krysser av for riktig fagutrykk på bingobrettene.

Bingo kan spilles på forskjellige måter:

  • spille fram til en elev eller et elevpar har krysset av en sammenhengende rekke vannrett, loddrett eller diagonalt.
  • fortsette spillet til alle utsagnene er lest opp. Dersom elevene har svart riktig vil de da ha krysset av alle rutene på brettene sine. Dette kan fungere som en slags kontroll for elevene selv på at de har svart riktig på alle spørsmålene.

Kommentarer/praktiske tips

Denne bingoen kan egne seg til bruk for repetisjon sent i skoleåret. Kanskje arbeider dere med grunnstoffer, bindinger o.l. på høsten og temaet syrer og baser på vårparten. Da kan denne bingoen passe etter dette siste kjemitemaet, eventuelt i forbindelse med repetisjon av kjemi før eksamen.

For å øke læringseffekten kan elevene få i oppgave å lage utsagn og bingoark.

Materialer og utstyr

  • bingobrett
  • lærerutsagn