Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 15 - 20 min

Jeopardy med elektrisitet

Jeopardy er en gjettelek der vi skal finne ut hvilket spørsmål som passer til et gitt svar. Forutsetningen er uansett den faglige sammenhengen som elevene må kjenne for å kunne foreslå riktig spørsmål.

Læreren leser opp ett og ett svar fra lista si, mens elevene noterer ned et forslag til spørsmål. Elevene sitter sammen i par, eller de kan arbeide på egen hånd.

Eksempel på et slikt svar og tilhørende spørsmål er:

Svar (lærer): Innretning som bryter strømmen ved overbelastning av ledningene.
Spørsmål (elev): Hva er en sikring?
Svar (lærer): Motstanden strømmen møter i en leder.
Spørsmål (elev): Hva er resistans?

Når alle svarene er lest opp, og elevene har notert sine forslag, må dere gå igjennom svarene og forslagene til spørsmål. Hvis dere vil kan dere gjøre dette til en konkurranse, og elevene kan rette for hverandre.

Kommentarer/praktiske tips

Elevene kan få i oppgave å lage nye sett med svar og spørsmål. Det er da viktig å kontrollere at disse er riktige faglig sett. Det er også viktig at svarene er formulert slik at det er mulig å gjette riktig spørsmål.

Materialer og utstyr

Liste med svar og spørsmål