Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Tidsbruk

  • ca. 20 min

Memory med økologi

Mange elever har forsøkt ulike varianter av memory tidligere, for eksempel i forskjellige dataspill. Poenget er å finne så mange par av sammenhørende kort som mulig. Innenfor økologi er det mange begreper og sammenhenger som må huskes og læres, og en memory på temaet kan være en god hjelp.

Elevene arbeider to og to sammen. To A4-ark med forskjellig farge – ett med begreper eller halve setninger og ett med tilhørende forklaringer eller resten av setningen - deles ut til hvert par. Elevene klipper opp memory-kortene selv, legger kortene blandet opp ned på bordet og er deretter klar til å spille. Her kan parene spille i eget tempo, og en elev vinner kun over den andre på gruppa.

Førstemann snur opp to kort av forskjellig farge, slik at begge kan se hva som står på dem. Dersom disse to ikke hører sammen, snus de tilbake og det er nestemanns tur. Er elevene usikre på hva som hører sammen, kan de konsultere med andre elever, læreren eller læreboka. Den som finner et sammenhørende par, tar vare på dette stikket og får snu to nye kort. Den av de to som sitter igjen med flest stikk har vunnet spillet. Erfaringsmessig vil den andre ofte ha lyst på revansj, og det kan også være nyttig å spille flere ganger.


Eksempel på par av sammenhørende memory-kort:

De som lever av produsentene
i et økosystem kaller vi .....
forbrukerne

Vi utnytter jordas ressurser, men må passe på å ikke ødelegge for de menneskene som kommer etter oss. Dette kaller vi ......... 

bærekraftig utvikling
Et avgrenset område med levende og ikke-levende faktorer som påvirker hverandre kaller vi et ......... økosystem
Eksempler på slike faktorer i et økosystem er jord, luft og vann Ikke-levende faktorer
Dette er mengden biomasse eller energi som går videre fra ett trinn til det neste i en næringspyramide Ca. 10%

Kommentarer/praktiske tips

Begrepene på det ene arket og forklaringene på det andre hører sammen i par, og er plassert på samme sted på de to arkene. Disse arkene bør ha forskjellige farger, slik at hvert par består av to lapper med forskjellig farge.

Det tar ca. 20 minutter å spille en gang, men dette vil variere mellom de ulike parene ut fra faglig dyktighet, husk og flaks. Memory kan derfor gjerne kombineres med andre selvstendige aktiviteter som elevene kan gå over til etter hvert som de er ferdige med spillet.

Noen elever vil synes at memory er vanskelig. Dersom det tar lang tid før de får stikk er det også lett å miste motivasjonen for spillet. Da kan elevene heller velge en enklere variant: Istedenfor å snu kortene tilbake etter at de har sett på dem, lar de kortene ligge oppe. For faglig svake elever vil det likevel være en utfordring å finne sammenhørende kort.

Materialer og utstyr

  • memory-ark
  • saks