Hopp til hovedinnhold

Utforsking 2: Å kartlegge berggrunn i geotopen

I uforsking 2 lærer elevene å kartlegge berggrunn i geotopen. For å gjøre dette får elevene observasjons- og tolkningsverktøy som de skal anvende ute i felt. Et eksempel på observasjons- og tolkningsverktøy er mønster på bergartene – prikker, striper og lag-på-lag med fossiler – som hjelper elevene med å skille mellom magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter. I klasserommet jobber elevene med å koble egne observasjoner til teori om bergartsdannende prosesser, platetektonikk og geologisk tid i den lokale geotopen, i Norge og globalt.