Undervisningsopplegg

Økt 3: Feltarbeid: Kartlegging av bergarter i geotopen

I denne aktiviteten skal elevene bli så godt forberedt på feltmetodene at de vet hva de skal gjøre når de kommer ut.