Undervisningsopplegg

Tidsbruk

  • 90 minutter

Økt 8: Sammenlign geotopers historie

Elevene får et nytt oppdrag:

Hvordan stemmer din geotops historie med Norges – og verdens – geologiske historie?

I denne økta skal elevene

  • anvende kunnskap om bergartene i deres geotop til å lære om Norges geologiske historie og geologisk tid
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • geologisk tidsperiode
    et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.

Forskerspirebegrep

  • sammenligne
    å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting