Undervisningsopplegg

Økt 2: Lag eget observasjons- og tolkningsverktøy for bergarter

Elevene skal oppsummere og bruke det de har lært om hvordan skille bergarter fra hverandre og fortelle historien deres ved å lage sitt eget steinatlas.

Forklaring av det didaktiske begrepet: