Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 90 minutter

Økt 7: Fortell den geologiske historien til din geotop

Elevene får et nytt oppdrag: 

Hva er den geologiske historien til din geotop?

I denne økta skal elevene

 • anvende stratigrafiske prinsipper i sin geotop 
 • kunne fortelle den geologiske historien
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • geologisk historie
  rekkefølgen på når geologiske hendelser fant sted
 • relativ alder
  en begivenhet eller en geologisk fase datert i forhold til en annen som er kjent, og vil da være eldre, yngre eller samtidig med den kjente. Et geologisk lag som for eksempel ligger over et annet, må være yngre enn det som det ligger på, hvis lagene har ligget uforstyrret siden de ble dannet.
 • stratigrafiske prinsipper
  behandler lagdeling, avleiringsmåte, karakter, alder og fordeling av sedimentære og andre lagdelte bergarter. Stratigrafien kan gi oss opplysninger om rekkefølgen i livets utvikling, klima, geografi, landskap og jordskorpebevegelser i tidligere tider.