Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 90 minutter

Økt 1: Introduksjon til hva en bergart er

Utforskingen starter med at elevene får et oppdrag: 

Dere skal undersøke om berggrunnskartet stemmer med berggrunnen i geotopen. Resultatene skal presenteres i en delrapport på slutten av utforsking 2.

 

I denne økta skal elevene introduseres for hva bergarter er, og lære å skille mellom de tre hovedgruppene: magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter.

magmatisk bergart magmatisk bergart

metamorf bergart metamorf bergart

sedimentær bergart sedimentær bergart

 

 

 

 

 

 

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
1A. Å observere bergarter som en geolog   
1B. Sorter bergarter i hovedgruppene  
1C. Bergartene som historiefortellere  
TOTALT  
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • berggrunnskart
  kart som viser geografisk fordeling av berggrunnen eller løsmassene
 • egenskap
  hvordan noe ser ut og kjennes ut
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner. Dannet ved at magma har trengt opp gjennom jordskorpen fra jordens mantel, og blitt avkjølt slik at det flytende magmaet størkner og omdannes til bergarter.
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner. De kommer fra fjellkjeder. De har blitt utsatt for varme og press når fjellet har beveget seg/det har vært platekollisjoner. De stripete steinene kalles metamorfe bergarter – det betyr at de har forandret seg.
 • sedimentære bergarter
  lag-på-lag-steiner. Dannet ved avsetning eller avleiring av mineraler og gamle bergartsfragmenter.

Forskerspirebegrep

 • observasjon
  informasjon som du får ved hjelp av sansene