Undervisningsopplegg

Tidsbruk

  • 90 minutter

Økt 6: Spor etter platetektonikk

I denne økta får elevene et nytt oppdrag: Hvilke spor kan dere finne i geotopen som styrker teorien om platetektonikk?

Elevene skal kunne

  • koble bergartene de finner i egen geotop til platetektoniske prosesser.

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
6A. Start på et nytt oppdrag  45 minutter
6B. Koble bergarter, dannelsesprosess og platetektonikk 45 minutter
TOTALT 90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • platetektonikk
    vitenskapen som utforsker og forklarer jordskorpens bevegelse

Forskerspirebegrep

  • argument
    grunngivning (i form av et eller flere argument) av påstander (standpunkt), når vi forklarer noe, klarlegger noe eller beviser noe