Undervisningsopplegg

Økt 5: Skriv og vurder delrapporter

I denne økta skal elevene

  • sammenligne observasjonene med hverandre og med berggrunnskartet
  • eventuelt gjøre endringer på berggrunnskartet, basert på observasjonene
  • skrive delrapport som svarer på oppdraget
  • vurdere hverandres delrapporter