Hopp til hovedinnhold
Bok

Petersen, Østern, Strømme, Dahl, Østern, Selander : Dybdelæring – en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming

Dybdelæring – en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming

Hva er dybdelæring? Hva er det dybde tilfører læring?

 Dybdelæring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming Denne boka presenterer et grunnleggende annet syn på læring og dybdelæring enn en ensidig kognitiv forståelse. Forfatterne viser at læring skjer gjennom samskaping mellom ulike aktører, og de transformerer (dybde)læring til å være kroppslig, relasjonell, skapende, affektiv og kognitiv læring - på en og samme gang.

Empirien er hentet fra det flerfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet «200 milliarder og 1,» der naturfag, religionsfag og kunstfag møtes. I møtet mellom to ungdomsskoler, en lærerutdanning, et teaterhus og Den kulturelle skolesekken skapes sanselig didaktisk design.

Forfatterne har gått inn i disse møtene og formet et svar på hva flerfaglig læring kan være, og hva som er verdien i slik læring.

Målgruppene for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen, studenter i PPU, ulike lærerprofesjonsrettede masterløp og lærere under videreutdanning.