Bok

Klima i endring

Klima i endring

Miljøstatus.no oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.

Klima i endring Heftet er laget spesielt med tanke på skoleverket, og inneholder lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk. Det kan bestilles gratis i klassesett eller lastes ned.

«Klima i endring» kan brukes sammen med klimafilmene på klimafilm.noog mer utdypende fakta om klima på Miljøstatus.no. For å oppnå en grundigere forståelse rundt klimautfordringene, kan du bruke undervisningsopplegget Klimatoppmøtet i skolen, som bidrar til en motiverende og spennende læring.

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Klimaendringer
   • gjøre rede for diskusjoner i fagmiljøene om årsaker til klimaendringer
   • presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem
   • drøfte etiske utfordringer knyttet til klimaendringer