Hopp til hovedinnhold
Bok

Klima i endring

Klima i endring

Miljøstatus.no oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.

Klima i endring Heftet er laget spesielt med tanke på skoleverket, og inneholder lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk. Det kan bestilles gratis i klassesett eller lastes ned.

«Klima i endring» kan brukes sammen med klimafilmene på klimafilm.noog mer utdypende fakta om klima på Miljøstatus.no. For å oppnå en grundigere forståelse rundt klimautfordringene, kan du bruke undervisningsopplegget Klimatoppmøtet i skolen, som bidrar til en motiverende og spennende læring.