Ekstern læringsressurs

Stiger det, synker det?

En demonstrasjon av tetthetsdrevne strømmer i en vanntank (bevegelsene til væsker med ulik tetthet). Det brukes som analogi for strømmer i hav og atmosfære. En praktisk aktivitet laget av Earth learning Idea.

earthlearningidea.com

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag X
  • Jorda i forandring
   • forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfæren
 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfæren
 • Geofag 2
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for årsaker til overflate- og dyphavsstrømmer i verdenshavene og diskutere konsekvenser for klimaet