Fysikk 1 og 2

TEMA

Fysikk

Fysikk er læren om de fenomener i naturen som kan bli forstått på en fundamental måte ut fra elementære prinsipper og lover. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet.

fysikk

Generell relativitetsteori

Vitenprogram for fysikk 2

Kvantefysikk: Einstein 8x5

Viten-program: Kvantefysikk

Kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden bryter med klassisk fysikk.

Lekestativet

Fysikk på lekeplassen

På lekeplassen oppleves fysikkens grunnleggende lover med hele kroppen.

Grubleoppgaver_15QA

Grubleoppgåver i fysikk

Eignar seg godt som ei forsterking av ein aktivitet eller som ei oppsummering av eit emne.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Videoplakat av Bohrs atommodell

Bohrs atommodell: videoplakat

Tusenfryd 2

Fysikkfryd på TusenFryd

Kvantefysikk: Einstein

Kvantefysikk

Linse og vann

Linse under vann

Laser og flaske 2

Lys i vannstrøm

Slange

Renner vannet gjennom slangen?