Fysikk

TEMA

Fysikk

Fysikk er læren om de fenomener i naturen som kan bli forstått på en fundamental måte ut fra elementære prinsipper og lover. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet.

Fysikk 1-oppgaver

Animasjoner og oppgaver for fysikk 1

Alle hovedtemaer i fysikk 1 er dekket. Elevene skal selv observere hendelser, foreta målinger og gjøre beregninger.

Fysikk 2-oppgaver

Animasjoner og oppgaver for fysikk 2

Modeller som viser bevegelse, noen ganger med en humoristisk vri, gjør at oppgavene blir mer virkelighetsnære.

Kvantefysikk: Einstein 8x5

Viten-program: Kvantefysikk

Kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden bryter med klassisk fysikk.

Lekestativet

Fysikk på lekeplassen

På lekeplassen oppleves fysikkens grunnleggende lover med hele kroppen.

Grubleoppgaver_15QA

Grubleoppgåver i fysikk

Eignar seg godt som ei forsterking av ein aktivitet eller som ei oppsummering av eit emne.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Videoplakat av Bohrs atommodell

Bohrs atommodell: videoplakat

Lekeplass med to husker

Fysikk på lekeplassen

Tusenfryd 2

Fysikkfryd på TusenFryd

Grubleoppgaver_15QA

Grubleoppgåver i fysikk

Kylling sluttet krets

Kva får kyllingen til å pipe?

Kvantefysikk: Einstein

Kvantefysikk

Linse og vann

Linse under vann

Laser og flaske 2

Lys i vannstrøm

Luft klemmer ned vann 2

Løft vann i opp-ned-glass

radiolyd

Radio (under vatn)

Slange

Renner vannet gjennom slangen?

Renner vannet ut 1

Renner vannet ut?

Forgasserprinsippet III

Vann spruter opp av et glass

Vannglass opp ned

Vannglass opp ned

oretrompet

Øyretrompet