Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Linse under vann

Hva skjer når vi legger ei linse under vann?

 

Bilde 1: Linse i luft

På bilde 1 ser vi to 20-kroner. De ligger på bunnen av et kar som vi seinere skal fylle med vann. Den ene 20-kronen ser vi gjennom et forstørrelsesglass. Den andre er der for å sammenlikne med. Forstørrelsesglasset ligger på en liten kloss, sånn at avstanden mellom mynten og glasset ikke endrer seg når vi heller i vann. Vi ser at linsa forstørrer omtrent to ganger.

På bilde 2 er vi i ferd med å fylle i vann. Her har vannet nådd opp til undersida av linsa. Linsa forstørrer ikke så mye som før.

På bilde 3 er det vann helt rundt linsa. Nå er det bare så vidt det er en liten forstørring.

Bilde 2: Vann under linsa Bilde 3: Alt under vann

Faglig forklaring

Lyset blir brutt når det går fra luft inn i gjennomsiktige stoffer som glass, plast eller vann. Det betyr at strålene får ny retning, og det er årsaken til at vi kan bruke linser som forstørrelsesglass.

Lys fra vann til glass får en mye mindre retningsendring, enn fra luft til glass. Derfor virker linsene bare svakt under vann.

Materialer og utstyr

  • Forstørrelsesglass (Brilleglass)
  • Kar
  • Vann
  • To like mynter

Tema

Kan utføres i sammenheng med