Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • fysikk 1
  • fysikk 2
Tidsbruk
  • 15 - 30 min

Renner vannet gjennom slangen?

Hvis det er luft i en slange kan det være vanskelig å få vannet til å renne gjennom slangen selv om den ene enden ligger høyere enn den andre. Ved å helle vann i en slange med en kveil kan man se hvordan trykket øker for hver kveil og hvor høyt vannet må stå i den ene enden for at vannet skal renne ut i den andre.

Lag en kveil av den ene enden av slangen slik at det blir igjen minst 1 m fri ende. Kveilen kan ha en diameter på f.eks. 40 cm og bestå av så mange vindinger som du har slange til.

Hold kveilen vertikalt og hell vann gjennom en trakt ned i den fri enden av slangen.

Bilde 3: Selv om det er vann helt opp til trakta, renner det ikke ut av den åpne enden.

I bildene bruker vi en form for utbretta kveil som vi har limt i buer på en vertikal vegg. Selv om vi heller vann i slangen til det står langt høyre enn det åpne utløpet, renner ikke vannet ut.

Vår oppstilling svarer til en kveil med to hele vindinger med diameter (buehøyde) ca 40 cm. Da kan det være 80 cm opp til trakta uten at vannet renner ut av åpningen til høyre.

Faglig forklaring

 

Slange

Vi ser at vannet (rødfarget) i slangen er delt i tre avdelinger skilt av to avdelinger med luft. La oss begynne med vannsøylen helt til høyre. Over den er det vanlig lufttrykk. Trykket øker nedover i vannet og nederst svarer overtrykket til 40 cm vannsøyle. I luftsøylene endrer ikke trykket seg nevneverdig, for luft er så lett.

Øverst i den midterste vannsøylen svarer derfor overtrykket til 40 cm vannsøyle, og nederst i denne søylen er overtrykket vokst til 80 cm vannsøyle. Dette betyr at slangen til venstre må være minst 80 cm over toppen av slangebuene for at vannet skal renne gjennom.

Kommentarer/praktiske tips

Hvis vi legger vannrør fra et høytliggende oppkomme til et lavereliggende tappested, kan det likevel være vanskelig å få vannet til å renne gjennom, hvis røret underveis går opp og ned. Man må sørge for å få drevet ut all luft. Også når man skal bruke en slange som hevert, må man sørge for at det ikke er luftblærer i slangen. Bare når en slange er helt full av vann, kan man bruke den som vater. Da står vannet like høyt i begge åpninger, uansett hvordan slangen ellers er plassert.

Materialer og utstyr

  • Lang vannslange
  • Vann
  • Trakt