Hopp til hovedinnhold
Bok

Reidun Renstrøm : Fysikkens historie

Fysikkens historie

  • Av: Reidun Renstrøm
  • Utgiver: Høyskoleforlaget
  • Språk: Bokmål
  • Utgivelsesår: 2006
  • Omfang: 126 sider
  • ISBN: 82-7634-678-2

En spennende fagbok om hvordan fysikkens verdensbilde har utviklet seg siden antikken. Boka er i hovedsak skrevet for fysikkstudenter og lærere, men er også tilgjenglig og vel verd å lese for folk uten bakgrunn i fysikk.

 

Fysikkens historie

Boken gir også en innføring i vitenskaplig metode. Naturvitenskapen ble født da greske naturfilosofer for mer enn 2500 år siden brøt med mytologien som forklaringsmodell på naturfenomener. Historien begynner med filosofenes utvikling av det greske verdensbildet og avslutter med Bohr og Einsteins diskusjon om tolkningen av den nye kvantemekanikken. Da filosofene fratok gudene deres makt over naturens fenomener og erstattet dem med naturlover, skapte de naturvitenskap. Blant de første spørsmålene som ble reist var:

  • Hvilken form har jorden og hvor er dens plass i kosmos?
  • Hva er det uforanderlige og evige i verden?
  • Hvordan forklare bevegelser på jorden og i himmelrommet?

Svarene var rådende i Europa i nesten 2000 år. Seinere revolusjoner i fysikken førte til nye svar på de samme spørsmålene.

"Fysikkens historie" er en fagbok i vitenskapshistorie, skrevet så godt at den bidrar til å gjøre fysikk enda mer spennende. Boken er skrevet for fysikkstudenter og lærere. Store deler av boken er også tilgjenglig for lesere uten bakgrunn i fysikk.