Passer for

 • fysikk 2

Kvantefysikk

Bli med inn i kvantefysikken! En forunderlig og fascinerende mikroverden som bryter med klassisk fysikk.

Kvantefysikk: Einstein

I fysikk prøver vi å beskrive hvordan verden fungerer, fra de største galaksene og universets utvikling til de minste partiklene. Men selv om mange fysikere ønsker seg én felles teori som klarer å beskrive alt samtidig, har vi ikke det i dag.

Denne læringsressursen er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant – et samarbeid mellom Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU. Utviklingen har gått over relativt mange år, og prosjektet har mottatt støtte fra Norges forskningsråd og Olav Thon-stiftelsen.

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 2
  • Moderne fysikk
   • gjøre rede for Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt, og kvalitativt gjøre rede for hvordan resultater fra forsøk med fotoelektrisk effekt, comptonspredning og partiklers bølgenatur representerer et brudd med klassisk fysikk
   • gjøre rede for Heisenbergs uskarphetsrelasjoner, beskrive fenomenet sammenfiltrede fotoner og gjøre rede for erkjennelsesmessige konsekvenser av dem
  • Den unge forskeren
   • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende
   • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart
  • Fysikk og teknologi
   • beskrive fysiske prinsipper bak medisinske undersøkelser som røntgen, ultralydavbildning og magnetisk resonansavbildning

Tema