Passer for

  • fysikk 2

Generell relativitetsteori

Einsteins teori snudde den klassiske fysikken på hodet. I denne forbløffende teorien er ikke lenger gravitasjon en kraft, men en egenskap ved tid og rom.

Generell relativitetsteori

Bokmål: viten.no/relativitetsteori

Nynorsk: viten.no/relativitetsteori/nynorsk

 

Generell relativitetsteori beskriver gravitasjon på en helt annen måte enn klassisk fysikk: I denne teorien behandles ikke gravitasjon som en kraft, men som et samspill mellom masse, tid og rom. Da teorien ble lansert av Einstein i 1915, forutsa den en del uventede fenomener som seinere er blitt påvist gjennom eksperimenter, blant annet at lys bøyes rundt massive objekter og at tida går langsommere nær store masser.

I Viten-programmet skal elevene lære om den generelle relativitetsteorien gjennom bl.a. filmer, animasjoner og historiske tilbakeblikk. De skal trene på å tenke og argumentere som fysikere.

Denne læringsressursen er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant – et samarbeid mellom Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU. Utviklingen har gått over relativt mange år, og prosjektet har mottatt støtte fra Norges forskningsråd og Olav Thon-stiftelsen.

 

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 2
    • Moderne fysikk
      • gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, bevegelsesmengde og energi, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien