Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Lys i vannstrøm

Stikk et hull i en plasflaske med vann og la vannet renne fritt ut gjennom hullet. En laserstråle som lyser inn i vannstrømmen fra baksiden av flasken blir totalreflektert i strømmen og følger med vannet ned.

Varm opp sylen med stearinlyset. Stikk et hull på 3–4 mm i flaska i et loddrett jamt område med den oppvarmede sylen. Send laserlyset gjennom flaska så det treffer hullet rett på fra innsida av flaska.

Når vannet i flaska renner ut av hullet og lager en fallparabel, ser vi at laserlyset følger vannstrømmen. Lyset bøyer seg med vannet. Du kan holde en finger eller et papir i strømmen og se lyset.

 

Flaska er full av vann og proppen sitter i hullet Proppen er løs og vannet renner ut. Rød flekk på papiret

Faglig forklaring

Lyset inne i vannet treffer vannoverflata i strømmen og blir speilet tilbake i vannet igjen. Vi kaller det totalrefleksjon. Totalrefleksjonen foregår bare der hvor overflata er glatt og fin. Et stykke fra hullet danner det seg turbulens som er virvler og uregelmessigheter i vannstrøm­men, og der blir nok lyset spredt i alle retninger.

Kommentarer/praktiske tips

I pc-er og telefoner blir det nå mer og mer brukt laserstråler i glassfiber istedenfor elstrøm i koppertråd. Laserstrålene blir totalreflektert fra glassoverflata og holder seg derfor inni fibrene.

Materialer og utstyr

 • Gjennomsiktig tom plastflaske
 • Stearinlys
 • Syl
 • Fyrstikker
 • Vann
 • Laser
 • Kar eller oppvaskbenk
 • Bøker til å få laseren i riktig høyde
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • Laser

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser

(forskning.no)
Artikkel på naturfag.no