Hopp til hovedinnhold
Bok

Carl Angell, Berit Bungum, Ellen K. Henriksen, Stein Dankert Kolstø, Jonas Persson og Reidun Renstrøm: Fysikkdidaktikk

Fysikkdidaktikk

Fysikkdidaktikk er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og en håndbok for fysikklærere og fysikklærerstudenter.

  Fysikkdidaktikk 2019 versjon

Boken behandler fysikk som vitenskapsfag og undervisningsfag. Den dekker viktige aspekter av fysikkens historie og egenart, og presenterer aktuelle perspektiver på læring og undervisning i fysikk. Videre gir den innblikk i karakteristiske trekk ved dagens undervisning i programfaget fysikk og elevenes opplevelse av denne. Boken gir også konkrete tips for undervisning i ulike emner i læreplanen og til bruk av eksperimenter. Tester og eksamen i fysikk behandles i bokens siste seksjon.

Boken er skrevet for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning,  masterstudenter i fysikkdidaktikk, lærere i fysikk og naturfag og lærerutdannere. Den er ment som et verktøy for videreutvikling av egen undervisning og refleksjon over fysikkfagets rolle i skole og samfunn.

Forfatterne er fysikere og fysikkdidaktikere og har til sammen bred erfaring fra fagdidaktisk forskning, lærerutdanning og undervisning i videregående skole.