Læringsstrategier, språk og vurdering

Læringsstrategier

I våre utforskende undervisningsopplegg er ulike læringsstrategier innbakt i lærerveiledningene. Bruken av disse læringsstrategiene effektiviserer tidsbruken og lar elevene fokusere på ideene som presenteres fremfor fremgangsmåtene. Strategiene tilrettelegger for at elevene skal dele tankene sine i møte med ukjente begreper, og de er med på å øke elevenes selvstendighet. Elevdiskusjoner som følge av en læringsstrageti gir gode muligheter for underveisvurdering.

Beskrivelsene av læringsstrategiene er gruppert etter formål. Ulike strategier kan brukes for å oppnå samme mål, og lærere velger de strategiene som passer best til sin klasse. 

Språk

For å forsterke lese- og skriveopplæringen viser vi sju metoder som har fokus på språk. I hver undervisningsøkt er det lenket til aktuelle metoder. Dette er gode metoder som også er lett overførbare til andre temaer i naturfag, og til andre fag.

Vurdering

I Naturfagsenterets utforskende undervisningsopplegg får du som lærer tilgang på verktøy for å vurdere elevenes faglige progresjon. Underveisvurdering er spesielt vektlagt. Dette er vurdering for læring hvor du kartlegger elevenes forståelse og bruker denne informasjonen til å støtte og fremme elevenes læring og tilpasse undervisningen etter elevenes behov. 

Tips til underveisvurdering er integrert i lærerveiledningen på steder der det er tilrettelagt for å sjekke elevenes forståelse og progresjon, og på steder der det er strategisk viktig. Dette kan for eksempel være når du går rundt og hører elevene diskuterer, eller før du går videre til en ny aktivitet.

Det står Tips til underveisvurdering under punktet der det er aktuelt. Dette er en boks som åpner seg når du klikker på den, og der finner du vurderingstips og lenke til den progresjonstabellen som hører til.