Hopp til hovedinnhold

Strategier, språk og vurdering

Strategier

I Naturfagsenterets rike undervisningsopplegg er undervisnings- og læringsstrategier bakt inn i lærerveiledningene. Bruk av strategiene gir gode rammer for undervisningen og hjelper elevene å fokusere på ideene som presenteres. Strategiene tilrettelegger for at elevene kan dele tankene sine i møte med ukjente begreper, og bidrar til å øke elevenes selvstendighet. Bruk av strategier som fremmer elevdiskusjoner gir gode muligheter for underveisvurdering.

Beskrivelser av strategiene er gruppert etter formål. Ulike strategier kan brukes for å oppnå samme mål, og lærere velger de strategiene som passer best til sin klasse.

Språk

For å forsterke lese- og skriveopplæringen viser vi syv overordna strategier som har fokus på språk. Dette er gode strategier som også er lett overførbare til andre temaer i naturfag, og til andre fag. I hver undervisningsøkt er det lenket til aktuelle strategier.

Vurdering

I Naturfagsenterets rike undervisningsopplegg får du som lærer tilgang til verktøy for å vurdere elevenes faglige progresjon. Underveisvurdering er spesielt vektlagt. Dette er vurdering for læring hvor du kartlegger elevenes forståelse og bruker informasjonen til å støtte og fremme elevenes læring og tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

Tips til underveisvurdering er integrert i lærerveiledningen på steder der det passer å sjekke elevenes forståelse og progresjon, og på steder der dette er strategisk viktig. Det kan for eksempel være når du går rundt og hører elevene diskuterer, eller før du går videre til en ny aktivitet.

Det står Tips til underveisvurdering under punktet i lærerveiledningen hvor det er aktuelt. Når du klikker på teksten, åpner du en boks med vurderingstips og lenke til en tilhørende progresjonstabell.