Hopp til hovedinnhold

Strategier for å aktivere forkunnskap

Å aktivere elevenes forkunnskaper er en effektiv strategi for å hjelpe elevene til å forme og modifisere forståelse for et aktuelt tema.

Ved å gjøre elevene bevisst på sine eksisterende kunnskaper blir det lettere å knytte nye ideer til det de allerede kan. Ved aktivering av elevenes forkunnskaper kan læreren avdekke om elevene har alternative forestillinger om temaet, og lettere tilrettelegge videre undervisning ut ifra elevenes ståsted. Nedenfor følger noen strategier som kan hjelpe elever med å bygge forståelse for nye begreper basert på eksisterende kunnskap.

Andre strategier som kan brukes for å oppnå samme mål er:  Tankebytte og Tankekart.