Hopp til hovedinnhold

Strategier for å dele ideer og reflektere over læring

Elever trenger tid og støtte for å omdanne sine førstehåndserfaringer (fra egne undersøkelser) og andrehåndsinformasjon (ting de har lest eller hørt) til anvendelig kunnskap. 

Det er viktig for elevene å dele kunnskap og å kommunisere det de tenker om de begrepene de har lært. Nedenfor følger flere strategier som hjelper elevene med å få oversikt over det de har gjort og lest, og lar dem reflektere over det de har lært.

Andre strategier som kan brukes for å nå disse målene er Tenk-par-del, Bevis-Forklaring,   Delt skriving og Diskusjonssirkler.