Hopp til hovedinnhold

Strategier for å legge til rette for diskusjon

Diskusjon om viktige ideer i naturvitenskap engasjerer elevene til å øve seg på å bruke nytt vokabular og aktivt ta i bruk naturfaglige begreper.

Ved diskusjon får elevene trening i å lage forklaringer ut ifra bevis. Dette er en praksis som er sentral både i lesing, skriving og naturfag. Når elevene diskuterer seg imellom, utvikles evnene til å kommunisere viktige ideer, og elevene blir motivert til å uttrykke seg mer presist.

Andre strategier som kan brukes for å oppnå de samme målene er: Nøkkelsetninger, Delt lytting,   Tenk-par-del og Tankebytte.