Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

  • biologi 2
  • teknologi og forskningslære x og 1

Bioteknologi - transformering av Escherichia coli

Dette opplegget gir innblikk i hvordan vi kan lage genmodifiserte organismer. Vi skal transformere bakterien E. coli med et plasmid som inneholder et gen fra maneten Aequrea victora.

Proteinet kalles Grønt fluoriserende protein (GFP) og genet som koder for dette proteinet kalles GFP-genet. En vellykket transformering vil gi grønne bakteriekolonier som fluoriserer i lys på grensen mellom UVA (langbølget UV-stråling) og blått lys. 

Før du går i gang med forsøket må du gjøre deg kjent med genteknologiloven og forskrift for arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i undervisningssammenheng. Du må ikke søke om godkjennelse eller utføre egen risikovurdering, men forsøket er meldepliktig til Helsedirektoratet. Bruk meldingsskjema (vedlegg II til forskriften), og send inn til Helsedirektoratet. Meldingsskjema med adresseinformasjon finner du også i margen til høyre. Gjennomfør forsøket i overensstemmelse med paragraf 5 i forskriften som tar for seg sikkerhetstiltak og avfallshåndtering. GMO-materiale må inaktiveres før det kastes. Se eget punkt om avfallshåndtering under ”Materialer og metoder”, samt vedlegg om helse, miljø og sikkerhet. I tillegg finner du oversikt over laboratorieregler og vedlegg om journal- og rapportskriving.

Øvelsen baserer seg på ”pGLO Bacterial Transformation Kit” fra produsenten Bio-Rad (katalognummer 166-003EDU).

Kilder:

Manual – "pGLO Bacterial Transformation Kit" (catalog no 166-0003EDU) Bio-rad

"The Nobel Prize in Chemistry 2008 - Scientific Background." Nobelprize.org. 10 Mar https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/ 

Monterey Bay Aquarium 2011Foundation, 886 Cannery Row, Monterey, CA 9394010 Mar 2011 https://www.montereybayaquarium.org/

"Green fluorescent protein as a marker for gene expression." Chalfie M, Tu Y, Euskirchen G, Ward WW, Prasher DC. Science. 1994 Feb 11;263(5148):802-5

"ATP mediates rapid microglial response to local brain injury in vivo." Davalos D, Grutzendler J, Yang G, Kim JV, Zuo Y, Jung S, Littman DR, Dustin ML, Gan WB. Nat Neurosci. 2005 Jun;8(6):752-8. 

"Antimicrobial-resistant bacteria in the community setting." Furuya EY & Lowy FDNature Reviews Microbiology 2006 Jan 4(1), 36-45

"C. elegans agrin is expressed in pharynx, IL1 neurons and distal tip cells and does not genetically interact with genes involved in synaptogenesis or muscle function." Hrus A, Lau G, Hutter H, Schenk S, Ferralli J, Brown-Luedi M, Chiquet-Ehrismann R, Canevascini S. PLoS One. 2007 Aug 15;2(1):e731.