Forsøk og praktisk arbeid

3-7 dager før selve forsøket

Lag agarplater minst tre dager før selve forsøket. La platene stå i romtemperatur i to dager og deretter i kjøleskap inntil bruk. I kjøleskap har platene en holdbarhet på opptil flere uker. Før denne delen av forsøket bør du sterilisere tre erlenmeryerkolber, to på 500 ml og en på 1 l, i 10 % klorløsning i 20 minutter. Oppskriften under er beregnet for åtte grupper.

Transformering av Escherichia coli -1 1. Merk bunnen av petriskålene: 16 skåler merkes LB, 16 skåler merkes LB/amp og 8 skåler merkes LB/amp/ara.
Transformering av Escherichia coli -2 2. Lag arabinoseløsning: Tilsett 3 ml transformeringsløsning med en steril pipette til glassbeholderen med arabinose. Bland i beholderen. Det tar minst 10 minutter å løse opp pulveret.
Transformering av Escherichia coli -3 3. Lag ampicillinløsning: Tilsett 3 ml steril transformeringsløsning med en steril pipette til glassbeholderen med ampicillin.

Transformering av Escherichia coli -4 4. Lag agarløsning: Tilsett 500 ml destillert vann til en 1 l erlenmeyerkolbe (eventuelt i to 500 ml). Tilsett pakken med LB-agar. Roter flasken for å blande løsningen. Varm til kokepunktet i en mikrobølgeovn. Gjenta rotering og varming 3 ganger inntil alt agarpulveret er løst.

La løsningen stå og avkjøle til cirka 50 ºC. Når du kan holde hånden på kolben uten at det blir for varmt, har den rett temperatur.

 

Transformering av Escherichia coli -5 5. Støp agarplatene: 

a) Hell agar i de 16 platene merket med LB. Fyll dem 1/3 fulle med agar og sett på lokket igjen.

 

Transformering av Escherichia coli -6 b)Tilsett ampicillinløsningen i den gjenværende agaren fra a). Roter flasken for å blande. Hell agar i de 16 platene merket med LB/amp.
Transformering av Escherichia coli -7 c) Tilsett arabinoseløsningen i den gjenværende agaren fra b). Roter flasken for å blande. Hell agar i de 8 platene merket med LB/amp/ara.

La platene stå to dager på benken slik at de blir tørre. Deretter plasseres platene i kjøleskap i en lukket pose inntil bruk. I kjøleskap har platene en holdbarhet på opptil flere uker. 

Kommentarer/praktiske tips

Denne øvelsen krever noen forberedelser som gjøres av læreren. Dette gjelder støping av agarskåler, preparering av arabinose- og ampicillinløsninger, og utstryking av bakterier. Noe utstyr bør steriliseres før bruk. Et kit inneholder utstyr og reagenser til 8 arbeidsstasjoner. Se laboratorieregler i margen til høyre. 

Materialer og utstyr

  • pGLO Bacterial Transformation Kit fra produsenten Bio-Rad (katalognummer 166-0003EDU)
  • Is
  • Vannbad (42 ºC)
  • Tusj
  • Stativer til eppendorf-rør
  • Tape
  • Hansker og briller

Nettressurser